Rekonstrukce městského divadla v Prachaticích

Informace o projektu

Název: Rekonstrukce městského divadla Prachatice
Číslo op. programu: CZ.1.14
Název op. programu: ROP NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.2 Rozvojové projekty spádových center
Reg. číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.01044
Zahájení projektu: 01.01.2007
Ukončení projektu: (15.09.2010) 30.06.2010
Celkové způsobilé Výdaje: 49.676.423,00 Kč
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

ROP

Dokumenty ke stažení:

PDF Informace o projektu
PDF Tisková zpráva

 

divadlo divadlo divadlo divadlo
divadlo divadlo divadlo divadlo
divadlo divadlo divadlo