Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39, Prachatice

Informace o projektu

Název: Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39, Prachatice
Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002579
Identifikační číslo: 117D03H000171
Ukončení projektu: 30.09.2018
Dotace ze strukturálního fondu: 1.680.160,80 Kč (30 %)
Dotace ze státního rozpočtu: 84.008,04 Kč (1,5 %)
Dotace z rozpočtu obce: 3.836.367,16 Kč (68,5 %)
Celkové způsobilé Výdaje: 5.600.536,00 Kč (100 %)
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště budovy. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti, dále pak zvýšení celkového komfortu bydlení a prodloužení životnosti stavby.