Oprava a modernizace bytového domu Budovatelská 1194, 1195 Prachatice

Informace o projektu

Název: Oprava a modernizace bytového domu Budovatelská 1194, 1195 Prachatice
Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002660
Identifikační číslo: 117D03H000318
Ukončení projektu: 30.09.2018
Dotace ze strukturálního fondu: 1.917.119,40 Kč (30 %)
Dotace ze státního rozpočtu: 95.855,97 Kč (1,5 %)
Dotace z rozpočtu obce: 4.377.422,63 Kč (68,5 %)
Celkové způsobilé Výdaje: 6.390.398,00 Kč (100 %)
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště budovy. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti, dále pak zvýšení celkového komfortu bydlení a prodloužení životnosti stavby.