Modernizace sportovně-rekreačního areálu v Prachaticích

Informace o projektu

Název: Modernizace sportovně-rekreačního areálu v Prachaticích
Číslo op. programu: CZ.1.14
Název op. programu: ROP NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 3. - Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Reg. číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02681
Zahájení projektu: 01.08.2012
Ukončení projektu: 20.1.2014
Celkové způsobilé Výdaje: 6.176.434,00 Kč
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

rop