Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Prachatice

Informace o projektu

Název: Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Prachatice
Číslo op. programu: CZ.1.06
Název op. programu: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT územní veřejné správě
Číslo výzvy: 22
Reg. číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09599
Zahájení projektu: 01.05.2014
Ukončení projektu: 30.11.2015
Celkové způsobilé Výdaje: 4 917 600,00 Kč
Dotace ze SF (ERDF): 4 179 996,00 Kč
Příjemce: Město Prachatice,Velké nám.3,Prachatice,IČ 00250627,DIČ CZ00250627

Stručný popis projektu:

Město Prachatice se dlouhodobě zabývá informatizací a rozvojem ICT znalostí v území ORP Prachatice. Záměrem projektu je realizace tří základních aktivit:

  1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů a IT infrastruktury
  2. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Prachatice
  3. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy

Tento projekt kontinuálně navazuje na již zrealizovaný projekt Technologické centrum ORP Prachatice (rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Prachatice), který byl financován z Integrovaného operačního programu ve výzvě č. 06.

iop