Rogačevo

znakPartnerská dohoda podepsána v roce 1999

Město Rogačevo se nachází na soutoku řeky Dněpr a Druts. Patří k nejstarším sídlům na území Běloruska. Poprvé bylo zmíněno v Ipatievské kronice roku 1142.

V průběhu století bylo Rogačevo zavlečeno do vírů mnoha velkých bitev. Na konci 12. století přešlo (podle závěti) pod vládu polského krále Zikmunda, který město předal své italské nevěstě, princezně Boně, jako svatební dar. Na její přání byl ve městě postaven zámek. Toto místo se dnes nazývá Zámkovou horou a nachází se zde centrum starého města.

V roce 1778 byl vytvořen první geometrický plán Rogačeva a roku 1781 dostalo město svůj vlastní erb.

Výhodná zeměpisná poloha města napomohla především rozvoji lesních a jiných řemesel. Jednalo se o významné středisko na tržní cestě po řece Dněpru mezi Mogilevem a Kyjevem. V dnešní době se rogačevská zemědělská výroba specializuje na produkci mléka, obilí a lnu

Rychlý rozvoj města nastal začátkem 20. století po vzniku železnice Mogilev - Žlabin. Došlo také k otevření nového reálného učiliště, knihovny, gymnázia a prvního divadla "Modern".

Mezi významné osobnosti pocházející z města Rogačeva uveďme např.: malíře K. I. Zavisha, herce, režiséra a učitele - prof. K. M. Sannikova, kameramana a režiséra A. I. Ginsburga, aj.     Tři rogačevská muzea pečlivě schraňují mnoho fotodokumentů kulturních a historických cenností a vzpomínek. Rogačevský kraj je bohatě vybaven krásnými loukami a planinami. Nedaleko města se nacházejí 2 jezera: Velké Kommarino a jezero Holy. Při návštěvě tohoto malebného města si můžete k pobytu vybrat jeden ze čtyř hotelů.

foto