Soutěž o Cenu programu regenerace

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska byla na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 ze dne 2. 11. 1994 podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Cenu garantují ministr kultury, ministr pro místní rozvoj a předseda Sdružení.

Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu vyrobeného firmou Rűckl Crystal, a. s., sklárnou v Nižboru, symbolizujícího historická sídla. Originál tohoto uměleckého díla je majetkem Sdružení, přičemž na jeho volnou plochu jsou připisováni vítězové Ceny. Vítěznému městu je předávána replika Ceny. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a peněžní částka 1 000 000 Kč.
Poprvé byla Cena udělena v roce 1995, a to vítěznému městu Svitavy.

Město Prachatice v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dosáhlo těchto výsledků:

Za realizaci Programu
regenerace v roce
Vyhlášeno roku Dosažený výsledek
2000 2001 Vítězství v krajském kole soutěže
Nominace na Cenu
2001 2002 Vítězství v krajském kole soutěže
Nominace na Cenu
2002 2003 Zisk Ceny a titulu Historické město roku 2002
2010 2011 Vítězství v krajském kole soutěže
Nominace na Cenu
2011 2012 Vítězství v krajském kole soutěže
Zvláštní uznání za soustavné vykazování vynikajících výsledků v Programu regenerace
2012 2013 Vítězství v krajském kole soutěže
Zisk Ceny odborného měsíčníku Moderní obec za promyšlenou a soustavnou péči o zachování historického rázu MPR
2013 2014 Vítězství v krajském kole soutěže
Zvláštní uznání za soustavné vykazování vynikajících výsledků v Programu regenerace
2014 2015 Vítězství v krajském kole soutěže
Zvláštní uznání za soustavné vykazování vynikajících výsledků v Programu regenerace
2016 2017 Vítězství v krajském kole soutěže

Dokumenty ke stažení:

Logo Prachatice - historické město roku 2002