Osobnosti města

Starostové města

  Franz Hellebrand 1850 - 1856  
  Anastas Seyffert 1856 - 1861  
  Dr. Med. et Chir. Ernst Mayer 1861 - 1891  
  Johann Zdiarsky 1891 - 1907  
  Wenzl Jungbauer 1907 - 1912  
  Eustach Fuchs 1912 - 1920  
  JUDr. Jan Pluhař 1920 - 1922 (zástupce)
  Karl Messner 1922 - 1927  
  Karl Pechtl 1927 - 1933  
  JUDr. Václav Skalička 1933 (obecní zastupitelstvo rozpuštěno zemským úřadem v Praze, zaveden vládní komisař)
  prof. Otto Chadraba 1935 - 1938 (1. český starosta města)
  Franz Watzlawick 1938 - 1945  
  Václav Pilát 1945  
  Theodor Vlk 1945 - 1946 (dále předsedové MNV, později MěNV)
  Jan Fried 1946 - 1949  
  Theodor Vlk 1949 - 1950  
  Václav Pícha 1950 - 1960  
  František Kučera 1960 - 1970  
  Josef Jarošík 1970 - 1975  
  Jan Houška 1975 - 1983  
  Mgr. Miroslav Rypáček 1983 - 1989  
  Ing. Zdeněk Černý 1989 - 1992 (po volbách v roce 1990 obnoven titul starosta města)
  Ing. Miroslav Bojanovský 1992 - 1998  
  Ing. Jan Bauer 1998 - 2010  
  Ing. Martin Malý 2010 - dosud