Nadační fond města

Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky byl založen Městem Prachatice ke dni 10.2.1999, kdy došlo k zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Účelem nadačního fondu je napomáhat rozvoji kultury a přispívat k ochraně a obnově stavebních památek kulturního charakteru na území města Prachatice, a to zejména těch, které nemají statut nemovitých kulturních památek a na které tedy nelze v rámci dotací čerpat finanční prostředky státu či kraje.

Příjmy nadačního fondu jsou tvořeny zejména dary třetích osob ve prospěch fondu. Stálým a pravidelným příjmem fondu ve formě nadačního daru Města Prachatice je čistý zisk každoročního plesu města. Mezi významné příjmy ve formě nadačního daru města rovněž patří případný zisk v rámci městem pořádaných letních Slavností solné Zlaté stezky.

Nadační fond je řízen šestičlennou správní radou, jejíž členové jsou schvalováni zastupitelstvem města Prachatice. Funkce v orgánech nadačního fondu jsou čestné a tudíž bezplatné.

Nejvýznamnějším dosavadním počinem nadačního fondu byla oprava mešní kaple sv. Filipa Neri (Patriarcha) v lesním komplexu na svahu hory Libín, včetně obnovy křížové cesty ke kapli z Lázní sv. Markéty s celkem čtrnácti zastaveními. Tato akce byla financována právě nadačním fondem. Mezi další významné počiny nadačního fondu patří finanční příspěvek na opravu varhan v kostele sv. Jakuba v Prachaticích a finanční příspěvek na osazení sochy sv. Jana Nepomuka Neumanna v parku stejnojmenného hospice v Prachaticích.

Podrobnosti o právní úpravě nadačního fondu lze zjistit ze zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, a dále ze statutu fondu dostupného na internetových stránkách města.

Informace o hospodaření nadačního fondu, včetně poskytnutých nadačních příspěvků a přijatých nadačních darů, lze zjistit z výročních zpráv o hospodaření dostupných rovněž na internetových stránkách města (z technických důvodů od roku 2006 včetně). Zde je rovněž fotogalerie akcí (spolu)financovaných nadačním fondem.

Nadační fond žádá každého, kdo chce a může přispět na aktivity podporované nadačním fondem, tedy zejména obnovu stavebních památek kulturního charakteru, o finanční příspěvek, který je možné zaslat na bankovní účet č. 423309544/0600.

PDF Statut nadačního fondu města

 

Výroční zprávy:        
PDF 2006 PDF 2007 PDF 2008 PDF 2009 PDF 2010
PDF 2011 PDF 2012 PDF 2013 PDF 2014  

 

Foto z akcí:      
Socha sv. Jana N. Neumanna
Socha sv. Jana N. Neumanna       
Kaple - hřbitov
Kaple - hřbitov Kaple - hřbitov Kaple - hřbitov  
Varhany - kostel sv. Jakuba
Varhany - kostel sv. Jakuba Varhany - kostel sv. Jakuba Varhany - kostel sv. Jakuba  
Křížová cesta
Křížová cesta - zastavení I Křížová cesta - zastavení II Křížová cesta - zastavení III Křížová cesta - zastavení VIII
Křížová cesta - zastavení XIII    
Patriarcha
Patriarcha Patriarcha Patriarcha Patriarcha - kříž
Dřevořezba sv. Jana Nepomuckého    
dřevořezba dřevořezba dřevořezba dřevořezba
Obraz sv. Jana Nepomuckého
Obraz Obraz Obraz Obraz
Oltářní obraz pro kapli Panny Marie Loretánské
Oltář Oltář Oltář  
Kaplička mezi Ostrovem a Městskou Lhotkou
kaplička kaplička kaplička kaplička
Dřevořezba sv. Floriána
dřevořezba dřevořezba dřevořezba