Městské organizace

Obchodní společnosti

Městská správa domů a bytů, s.r.o.
zajišťuje správu bytového fondu ve vlastnictví Města Prachatice jako právnické osoby.

Tepelné hospodářství, s.r.o.
zajišťuje centrální zásobování teplem pro domácnosti a firmy.

Technické služby, s.r.o. 
provádí údržbu místních komunikací, svoz odpadků nejen v okolí Prachatic, ale i na Volarsku a Lhenicku.

Městské lesy Prachatice, s.r.o. 
vykonávají pěstební činnost, těžbu dřeva a hospodaření v lesích, které jsou v majetku Města Prachatice jako právnické osoby

Příspěvkové organizace

Kulturní a informační služby města Prachatice
zajišťují komplexní služby kulturně-společenského vyžití občanů a návštěvníků města včetně publikační činnosti v oblasti cestovního ruchu. Provozují Informační centrum , dvě městské galerie, divadlo a letní kino.

Městská knihovna Prachatice
zpřístupňuje univerzální knihovní fond. Poskytuje meziknihovní služby a zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů. Pořádá besedy a výstavy. Vykonává regionální funkci a pomáhá 50 knihovnám regionu Prachatice.

Sportovní zařízení města Prachatice
zajišťuje provoz Městského stadionu včetně plaveckého bazénu

Základní škola Prachatice, Vodňanská 287

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Základní škola Prachatice, Národní 1018

Mateřská škola Prachatice, Krumlovská 223