Městská policie informuje

Městská policie
Z činnosti MP
Blanka Rokůsková
Městská policie
MP Prachatice informuje
Blanka Rokůsková
tísňová péče
Městská policie
Projekt Bezpečně doma i v obci zajišťuje společně s městem Prachatice Městská policie Prachatice. Projekt zahrnuje již od roku 2014 například zabudovávání řetízků a kukátek do vstupních dveří (ročně Městská policie Prachatice nainstaluje desítky těchto bezpečnostních prvků prevence), či nabízí telekontaktní tísňovou službu, která znamená automatický systém tísňového volání, které poskytuje nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc lidem, kteří jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni.
Ivo Novotný
Městská policie
Vyhodnocení branného závodu
Blanka Rokůsková
Městská policie
Z činnosti MP Prachatice
Blanka Rokůsková
Městská policie
Události MP Prachatice
Blanka Rokůsková
Městská policie
Svodka MP
Blanka Rokůsková
Městská policie
Městská policie informuje
Blanka Rokůsková
Městská policie
MP Prachatice informuje
Blanka Rokůsková
Městská policie
Z činnosti MP
Blanka Rokůsková

Stránky