Městská kronika

Městská kronika je důležitým dokumentem, který umožňuje zájemcům o historii získat přehled o základních událostech města a případně rychlou orientaci před návštěvou okresního archivu.

Od roku 1922, kdy vyšel zákon přikazující vedení kroniky v každé obci, byla v Prachaticích kronika vedena starostou města Prachatic Karlem Pechtlem. Vzhledem k starostově národnosti byla psána německy. Řízení města prošlo po volbách v roce 1935 do českých rukou a tehdy byl starostou Ottou Chadrabou požádán pan Bohumil Jan Idlbek, aby se ujal vedení městské kroniky. Pan Idlbek tuto nabídku přijal a s výjimkou období let 1939-1945 vedl městskou kroniku až do pololetí roku 1970, kdy dopisem radě MěstNV ze dne 8. června na funkci rezignoval.

Rok 1968 popsal v VI. dílu ještě pan Idlbek, další dva následující roky zapsal pan Vladimír Vošahlík. Léta 1971-1979 jsou zatím nezpracovaná, od roku 1980 pracoval jako městský kronikář Mgr. Pavel Fencl, který pořídil celkem deset ročních zápisů. Léta 1990-1996 budou vzhledem k absenci kronikáře zachycena tzv. překlenovacím zápisem.

Od roku 1997 pracuje ve funkci kronikáře Mgr. Milada Fenclová. K vedení kroniky náleží nejen povinnost pořídit tzv. roční zápis, ale i zpracovat dokumentační přílohy. Při kronice jsou vedeny i sbírky (např. pohlednic, plakátů, publikací o městě), k dispozici jsou mimo jiné i staré telefonní seznamy a jízdní řády.

V okresním archivu jsou k dispozici tyto díly prachatické kroniky:

  I.díl, 1922-1938 do okupace
  II.díl, 1945-1951
  III.díl, 1952-1959
  IV.díl, 1960-1962
  V.díl, 1962-1967

Zápisy od roku 1968 (vyjma roků 1971-1979) jsou k dispozici u kronikáře a od roku 1997 je zápis i v digitální podobě, kterou uvádíme na našich webových stránkách.

Kronikář: Mgr. Pavel Fencl
Sídlo kronikáře: Prachatice, Velké náměstí 1
(projít přes nádvoří do zadní budovy, 1. patro, číslo dveří 105)
Telefon: (+420) 388 607 573
Hodiny pro veřejnost: Vždy první pondělí v měsíci 13 - 16 hod

 

PDF 2012                
PDF 2007 PDF 2008 PDF 2009 PDF 2010 PDF 2011
PDF 2002 PDF 2003 PDF 2004 PDF 2005 PDF 2006
PDF 1997 PDF 1998 PDF 1999 PDF 2000 PDF 2001