Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou zřízenou dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Členskými obcemi svazku jsou tyto obce a města : Husinec, Chroboly, Ktiš, Nebahovy, Prachatice, Těšovice, Záblatí a Žernovice. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, zejména v oblasti správy majetku obcí (občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství), rozvoje cestovního ruchu a turistiky, ochrany kulturního dědictví, péče o životní prostředí, sociální péče apod.

Více na http://www.prachatice.cz/dsopt