Tradiční městské akce

Leden

Novoroční ohňostroj
Přivítání nového roku ohňostrojem v 17.00 hodin na Velkém náměstí.

Novoroční výstup na Libín  
Tradiční novoroční akce s veselím a občerstvením u rozhledny Libín.

Ples města  
Každoroční Ples města Prachatice s bohatým kulturním programem a hostem plesu v podobě známé osobnosti na poli hudební scény.

Březen

Štít města Prachatice
Nepostupová přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro dospělé. Vystupující soubory soutěží o hlavní cenu Štít města Prachatice.

Štítek města Prachatice
Přehlídka amatérských divadelních souborů hrajících pro děti. Pohádky pro nejmenší diváky v podání dospělých, kde vystupující soutěží o cenu dětského diváka.

Duben

Pálení čarodějnic
Akce pro děti pořádaná ve spolupráci s místním Šumavským ochotnickým spolkem.

Červen

Den dětí
Soutěže a hry pro děti spojené s předáváním Prázdninového pasu.

Dny duchovní hudby  
Série tří duchovních koncertů v kostele sv. Jakuba na počest významného  prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna.

Sýry a víno, Ryby a víno  
Národní eno-gastronomické přehlídky spojené s ochutnávkou.

Pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna  
Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Prachaticích u příležitosti svatořečení sv. Jana Nepomuka Neumanna.

Koncert kapely Parkán
Každoročně týden před Slavnostmi solné Zlaté stezky hraje návštěvníkům rocková skupina Parkán ze Strakonic na Velkém náměstí.

Přehlídka dechových souborů
Přehlídka velkých domácích i zahraničních dechových souborů pod vedením Václava Franze.

Slavnosti solné Zlaté stezky  
Dvoudenní městské slavnosti v duchu renesance připomínají význam středověké obchodní stezky pro město. Centrum města se stane historickým tržištěm a ožije průvody v kostýmech, produkcemi šermířů, kejklířů, divadlem, vystoupeními hudebních skupin a zahraničních souborů z partnerských měst.

Červenec

Letní škola staré hudby  
Tvůrčí dílna zaměřená na interpretaci hudby starších stylových období, zejména na hudbu 16.- 18. století.

Salve Prachatice  
Mezinárodní týdenní výtvarný workshop zakončený vernisáží a výstavou v Kulturním centru Otto Herberta Hajeka.

Září

Rodinné sportovní hry, běh pro zdraví  
Sportovní vyžití v areálu DDM.

Evropský týden mobility  
Soutěže, závody, výstavy a besedy, které jsou zakončeny Dnem bez aut.

Dny evropského dědictví  
Otevření zajímavých a výjimečných památek pro veřejnost mezi nimiž jsou zpřístupněny i ty, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Podzimní městské slavnosti
Celodenní přehlídka kulturních souborů z Prachatic a okolí spojená s podzimními trhy.

Říjen

Týden knihoven  
Tradiční propagace četby a knihoven v rámci celorepublikové akce.

Hudební týden s Knihovnou  
Tradiční setkání s různými hudebními žánry ve spolupráci se seniory.

Listopad

Den poezie  
Oslava role poezie v našem životě a v české kulturní tradici.

Prosinec

Cyklus adventních koncertů  
Každou adventní neděli je pro návštěvníky připraven koncert spojený se zapálením vždy jedné svíce na adventním věnci na Velkém náměstí.

Štěpánský běh  
Běžecký závod pro všechny na Městském stadionu.