Komunitní plánování sociálních služeb

Co je to komunitní plánování? Je to metoda, která umožňuje plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám občanů, ale i místním specifikům. Je založeno na vzájemné komunikaci všech účastníků systému, tzn. uživatele - to je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny, poskytovatele - může být fyzická osoba, nestátní organizace, organizace zřízená obcí, krajem, státem a zadavatele - ten, kdo je za zajištění sociálních služeb odpovědný, tj. obec nebo kraj. Tito tři účastníci mají v procesu komunitního plánování sociálních služeb rovnoprávné postavení. Využití metody komunitního plánování v rámci projektu umožní další zkvalitnění plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, která pomůže zlepšit kvalitu života osob v nepříznivé sociální situaci a zabrání jejich sociálnímu vyloučení.

Na území ORP Prachatice v letech 2007 - 2008 realizovala místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP projekt "Komunitní plánování sociálních služeb na území CHANCE IN NATURE - LAG a území správního obvodu obce ORP Prachatice".

Od jeho ukončení probíhaly a stále probíhají společné aktivity žadatele, partnera a spolupracujících organizací v regionu, které navazují na priority plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

Od začátku května 2011 se na území ORP Prachatice opět rozjíždí proces komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu "Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice" Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Pod naším logem Vás budeme o všech krocích informovat.

PDF Akční plán ORP Prachatice 2017
PDF Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb ORP Prachatice, 2012
PDF Průvodce sociálními službami JčK
PDF Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb JčK 2011-2013
PDF Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb / Prachatice 2008
PDF Komunitní plán sociálních služeb území LAG Chance in Nature a ORP Prachatice