Granty: Mezigenerační setkání - Montessori školička v Domově Matky Vojtěchy

setkání
Krásný příklad mezigeneračního setkání, sdílení, spolupráce a radosti ze života.
Hana Rabenhauptová

Děti z Montessori školičky se pravidelně setkávají s lidmi Domova Matky Vojtěchy, kteří trpí vážným onemocněním / Alzheimerovou chorobou, dalšími druhy demencí. A přesto skvělí pedagogové, děti, jejich rodiče, personál domova připravili půdu pro nádherné spojení dětí a seniorů, postižených. Velký dík, patří právě jim.

Iva Zíková, průvodkyně Montessori školičky, nám napsala:

„Bude tomu téměř rok, kdy se děti z Montessori školičky při ZŠ Národní začaly pravidelně setkávat s klienty  Domova Matky Vojtěchy. Počáteční nejistota z neznámého prostředí se rychle rozplynula a děti se dokázaly velice rychle přiblížit k lidem s Alzheimerovou chorobou. To, že jsme rozpaky pociťovaly i my, nebudeme zastírat, ale právě děti nás dokázaly nasměrovat svou bezprostředností. A tak jsme v Domu Matky Vojtěchy zažily chvíle plné pokory, úsměvů i dojetí  a pochopení. Jiskřící oči, unavené tváře, rozechvělé ruce, upřímné úsměvy. Dvakrát do měsíce jsme se s dětmi ocitly tak v trochu jiném světě, jako by zde čas nehrál žádnou roli, ale na pozadí byl přece jen slyšet tichý tikot hodin. S klienty se zdravíme podáním ruky, vítací písničkou a už se vrháme do činnosti. Malujeme barvou po rukách a obtiskáváme je, experimentujeme s barvami, zpíváme, pečeme cukroví, vyrábíme adventní perníkový věnec a také si povídáme.                                                                                

Ale odchodem naše setkání nekončí. Děti mají vždy spoustu otázek, a tak si čteme knihy, vyprávíme si a učíme se úctě k našemu tělu, zdraví, ale také ke stáří. A protože naše cesta zpět na základní školu Národní, kde sídlí zájmový útvar Montessori školička, není úplně  krátká, nazpět nás vozí autobus, který jsme získali díky grantu města Prachatice, kterému bychom rádi touto cestou velmi poděkovali. 

Prázdniny jsou za námi, čeká nás další rok plný výzev a setkání a my se už nemůžeme dočkat, až s dětmi pocítíme tu zvláštní a neopakovatelnou atmosféru Domova Matky Vojtěchy.“