EUROZÁMKY a EUROKLÍČE v Prachaticích

wc s eurozámkem
Již v červenci roku 2014 se město Prachatice zapojilo do projektu „Euroklíče“ Národní rady zdravotně postižených.
Hana Rabenhauptová

Projekt i nadále pokračuje.

A kdo může získat EUROKLÍČ?  Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik nebo onkologický pacient s bydlištěm v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty EUROKLÍČE“ uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení. EUROKLÍČ si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let a senioři. Osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou EUROKLÍČE zapůjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Euroklíče jsou k dispozici na Městském úřadu Prachatice, kancelář 116, Velké náměstí 3 nebo v Jihočeském centru pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pobočce Prachatice, SNP 559, a jsou zdarma.

Euroklíče zajišťují osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.). Tato zařízení se postupně osazují jednotným Eurozámkem. Aktuální seznam míst osazených Eurozámkem a bližší informace o projektu naleznete na www.eurokeycz.com.

V Prachaticích je zatím dle seznamu míst osazeno eurozámkem veřejné WC v areálu Parkán, Domy s pečovatelskou službou Prachatice, Plavecký bazén Prachatice, Úřad práce Prachatice.

Apelujeme na provozovatele veřejně přístupných objektů, aby zvážili možnosti osadit patřičná místa tímto speciálním zámkem. Za určitých podmínek je možné získat i dotovaný Eurozámek právě u nás na úřadu!

Závěrem připomínám nově osazená místa Eurozámkem. Jedná se vždy o sociální zařízení, a to v Třeboni, v Táboře, v Prachaticích, v Jindřichově Hradci a v Dačicích. V Třeboni, v Jindřichově Hradci a v Dačicích je mohou osoby využívat v prostorách jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

Pokud jsou v Prachaticích místa, která by mohla být eurozámkem osazena, nahlaste nám a zařídíme předání – pomoclidem@prachatice.cz

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR. EUROKLÍČE lze využívat na všech místech i v zahraničí osazených EUROZÁMKY.

Hlavním záměrem tohoto projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů,  schodišťových plošin, toalet apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „EUROZÁMKEM“. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér, a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Zavedení projektu EUROKLÍČ zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení lidem, pro něž jsou určena a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, bezdomovci, prostitutkami apod.).