Dopravní průzkum

Dopravní průzkum v souvislosti se záměrem úprav Malého náměstí v Prachaticích

V roce 2016 byl proveden dopravní průzkum v souvislosti se záměrem úprav Malého náměstí. Tento průzkum je podkladem pro navazující projektovou přípravu úprav Malého náměstí, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 131/2015 ze dne 21.12.2015.

Textova zprava
Výsledek obrázku pro zip Nascitane hodnoty
Výsledek obrázku pro zip Prognoza dopravy
Výsledek obrázku pro zip Zatezove diagramy intenzit
Výsledek obrázku pro zip Kapacitni posouzeni
Výsledek obrázku pro zip Navaznosti krizovatek
Výsledek obrázku pro zip Kapacitni posouzeni na zaklade diplomove prace
Výsledek obrázku pro zip Kapacitni posouzeni krizovatek 3,5,7 po uprave
Výsledek obrázku pro zip Vysledky mereni rychlosti

Dopravní průzkum na silnici II/141 Těšovice - Prachatice - Volary

V roce 2017 byl městem Prachatice zajištěn nákladem 205 tisíc Kč dopravní průzkum na silnici II/141 Těšovice - Prachatice - Volary, a to v úseku procházejícím Prachaticemi. V jeho rámci bylo provedeno:

  • zjištění stávajících intenzit dopravy a skladby dopravního proudu v celkem čtyřech sčítacích bodech, kterými jsou křižovatky ulic Vodňanská - Žižkova; Nemocniční -Vodňanská - Mlýnská (u základní školy); Zvolenská - Nemocniční - Nebahovská -Nádražní (kruhová křižovatka u Penny); Nebahovská - Žernovická (směr Vitějovice),
  • predikce intenzit dopravy a skladby dopravního proudu v uvedených sčítacích bodech pro rok 2026,
  • zpracování souvisejících zátěžových diagramů intenzit dopravy (pentlogramů)  stávajících a predikovaných intenzit dopravy, ze kterých je zřejmý směr a velikost (intenzita) dopravních proudů na jednotlivých větvích (směrech) sledovaných křižovatek a celková intenzita na mezikřižovatkových úsecích,
  • zjištění intenzity pěší dopravy v místech stávajících přechodů pro chodce u sledovaných křižovatek,
  • orientační zjištění počtu vozidel pouze tranzitujících městem Prachatice ve směrech Vodňany - Volary, Vodňany - Vitějovice, Vitějovice - Volary (či opačných).

Na základě výběrového řízení zpracovala dopravní průzkum Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze.

V rámci zjišťování stávajících intenzit dopravy jednotlivé sčítací body neobsadili sčítači, neboť tato šetření byla provedena prostřednictvím kamerových zařízení a následného vyhodnocení pořízených videozáznamů. V terénu bylo možné mimo sledované křižovatky spatřit pouze obsluhu kamer zaznamenávajících registrační značky projíždějících vozidel pro jejich následné spárování se záznamy z předmětných křižovatek kvůli zjištění podílu tranzitní dopravy na její celkové intenzitě.

Z výsledků průzkumu plyne, že z posuzovaných je nejzatíženější úsek mezi křižovatkami  Zvolenská - Nemocniční - Nebahovská - Nádražní (kruhová křižovatka u Penny) a Nebahovská - Žernovická (směr Vitějovice); roční průměr denních intenzit všech vozidel zde dosahuje 8 479 vozidel (celkem v obou směrech jízdy). Okolo základní školy ve Vodňanské ulici za den projede 6 338 aut. Do Zvolenské ulice z kruhové křižovatky u Penny odbočí za den 4 849 vozidel, o čtyři více pak ze Zvolenské do kruhové křižovatky vjíždí. Křižovatku Nebahovská - Žernovická opouští denně ve směru na Vitějovice 2 450 vozidel (2 283 z tohoto směru přijede), ve směru na Volary 3 148 aut (2 995 odtud přijede).

Podíl tranzitní dopravy ve směru od Volar činí 17.9 % (z toho na Vodňany projíždí 8,8 %, na Vtějovice 9,1 %). Tranzit od Vodňan se na celkovém zatížení silnice podílí 9 % (z toho na Volary projíždí 6,4 %, na Vitějovice 2,6 %). Od Českých Budějovic dosahuje tranzit 7,9 % (z toho na Volary projíždí 5,5 %, na Vodňany 2,4 %).

Po přechodech pro chodce u základní školy přejde za den 606 osob přes přechod u Žižkovy ulice a 1043 osob přes přechod u ulice Mlýnská. U autobusového nádraží přechází za den 2064 chodců.

Kompletní dopravní průzkum město Prachatice poskytlo Jihočeskému kraji, jakožto majiteli silnice II/141.

 

Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

 

Technická zpráva - doplněná

Výsledek obrázku pro zip01-Nasčítané hodnoty

Výsledek obrázku pro zip02-Prognóza dopravy

Výsledek obrázku pro zip03-Zátěžové diagrami intenzit

Výsledek obrázku pro zip04-Návaznosti křižovatek