Buk ve Štěpánčině parku má houbové onemocnění

houbové onemocnění
Na kořenových nábězích mohutného buku lesního ve Štěpánčině parku se v listopadu objevily plodnice dřevokazné houby šupinovky kostrbaté, která způsobuje křehnutí dřevní hmoty.
Marie Peřinková

Strom posoudil Ing. Kunce, dendrolog z Agentury ochrany přírody a krajiny a vyhodnotil závažnost jeho stavu. Tento druh dřevokazné houby je řazen mezi nejnebezpečnější druhy z hlediska zajištění bezpečnosti stromů. Rozrušuje dřevo a poškozuje jeho mechanické vlastností. Vzhledem k poloze nelze řešit situaci odstraněním poškozených částí, neboť je zasažena nejspodnější část kmene. I přes velmi vysokou estetickou a biologickou hodnotu lze vzhledem k napadení šupinovkou klasifikovat zdravotní stav stromu jako silně narušený (klasifikační stupeň č. 4).

Komise životního prostředí na svém zasedání konaném dne 20. ledna 2017 souhlasila s pokácením buku lesního, následovalo správní řízení a po vyhodnocení všech skutečností bylo kácení povoleno.

Pokácení stromu proběhne v první polovině května.